۱۰ قمقمه و شیکر ارزان قیمت و با کیفیت

۱۰ قمقمه و شیکر ارزان قیمت و با کیفیت

به همراه داشتن قمقمه و شیکر در زمان ورزش و سفر یکی از الزامات بوده و هر شخصی در چنین موقعیتی، به یک قمقمه نیاز پیدا می‌کند. سبکی، نشت ندادن آب، خوشدست بودن و زیبایی مهمترین معیارهای کیفیت قمقمه هستند. در زیر ۱۰ قمقمه و شیکر ارزان قیمت با کیفیت معرفی می شوند.

۱. شیکر مدل nike1 حجم ۰.۵ لیتر 

شیکر مدل nike1
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۲. قمقمه زنیو مدل ۷۲۱۶ ظرفیت ۰.۶ لیتر

قمقمه زنیو
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۳. شیکر اسپورت کد cph 4 گنجایش ۰.۵ لیتر

شیکر اسپورت
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:شیر

۴. قمقمه نایکی مدل Big Mouth ظرفیت ۰.۶۵ لیتر

قمقمه نایکی
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۵. شیکر اسپرت مدل سه تکه ظرفیت ۰.۵ لیتر

شیکر اسپرت
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۶. قمقمه رونی کلمن مدل ۰۱ گنجایش ۰.۷ لیتر

قمقمه رونی کلمن
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۷. شیکر اسپایدر مدل SB-07 ظرفیت ۰.۵ لیتر

شیکر اسپایدر
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۸. شیکر سه تیکه شفاف مدل ON3G ظرفیت ۰.۵۵۰ لیتر

شیکر سه تیکه شفاف
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۹. شیکر ناترکس مدل b88 ظرفیت ۰.۷ لیتر

شیکر ناترکس
 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای

۱۰. شیکر شفاف اسپورتز مدل ON کد A963 ظرفیت ۰.۷ لیتر

 • نوع خروجی آب:ضامنی
 • نوع دهانه:لوله ای