گردشگری اخلاقی

گردشگری اخلاقی

درهر برنامه سفر ارتباط با مردمان محلی و محیط زیست از اصلی ترین قسمت های سفر و گردشگری می باشد. نکاتی که باید در رابطه با مسائل اخلاقی رعایت کرد:

  • آشنایی با فرهنگ منطقه: سعی کنید از قبل با آداب و رسوم و بافت منطقه آشنا شوید و اطلاعات لازم را جمع آوری کنید.
  • تقاضا برای عکس گرفتن: همیشه قبل از عکس گرفتن از مردم اجازه بگیرید خصوصا از زنان و کودکان.
  • خرید سوغات: فراموش نکیند چشم مردم محلی به همین خرید های کوچک گردشگران است.
  • عدم خرید کالاهای در معرض خطر و طبیعی: توجه کنید که محصولاتی که می خرید در راستای حفظ محیط زیست و گونه های جانوری باشد.
  • احترام به فرهنگ و طبیعت منطقه: رعایت نظافت، عدم ایجاد آلودگی صوتی و عدم آسیب به محیط و…

 در طبیعت چیزی به جز ردپا باقی نگذاریم و چیزی جز عکس برنداریم.

در شهر و روستاها چیزی به جز لبخند رضایت باقی نگذاریم و چیزی جز سوغات مناسب برنداریم.

ناهوک

شما چه نکات دیگری را رعایت می کنید؟