آشنایی با کوهنوردی و کوهپیمایی در ارتفاعات شمالی و جنگلی تخت سلیمان

آشنایی با کوهنوردی و کوهپیمایی در ارتفاعات شمالی و جنگلی تخت سلیمان

موقعیت خاص منطقه مورد بحث باعث ایجاد بستر مناسبی برای اکوتوریسم و کوهنوردی در آنجا شده است.این منطقه شامل ییلاقات کوهستانی مازی چال، گزناچال،گیل زمین، حسین آباد،کیانشینان، اچلو،گلاسر،باب روذبار،شور زمین و … است. در این مجموعه روستای ییلاقی کیانشینان و لونا مرتفع ترین مناطق مسکونی ناحیه یادشده هستند.

موقعیت جغرافیایی

این ناحیه مرتفع کوهستانی در کرانه های ذریای خزر مشرف به منطقه ای به گستردگی از چالوس تا تنکابن(شهسوار) می باشد. از شرق محدود شده توسط دشت کلاردشت و از غرب محدود شده به دره و جاده سه هزار.

قله های زیبا و مرتفع

از جنوب ناحیه مورد بحث به خط الراس های زینه به قله سردانی ( که این خط الراس در انتها به قله ۴۰۲۰ متری کرماکوه می رسد و شامل قلل زینه، خشلی، ولنرم، سنگ سرک و … می باشد.) و خط الراس کم اهمیت تر شمالی کرماکوه و در غرب به خط الراس شمالی – جنوبی کالاهو- شاه رشید می رسد.

از قلل داخل منطقه شمالی تخت سلیمان در ناحیه یاد شده می توان به آته سرا، لاله خونی گردن، پتینک چال، سردانی و لزونک در نزدیکی کلاردشت و مازی چال و قلل شاه رشید، پله کوه، داکوه و رکاپشته در مجاورت جاده و دره سه هزار اشاره نمود.

در بین قله های اشاره شده بالا، قله رکاپشته با ارتفاعی بیش از ۳۶۰۰ متر از سطح دریا بلندترین می باشد.

راه های دسترسی به قلل

قلل خط الراس شمالی سردانی هم از مازی چال و هم از دره پشت ساختمان کوهنوردی رودبارک قابل صعود هستند . نکته مهم این است که بعد از بارندگی در این محل خاک جنگل بسیار گل آلود شده و صعود را با مشکلات زیادی مواحه می کند. از اینرو تا چند روز بعد از بارندگی این محل و دیگر مناطق جنگلی مناسب صعود نیست.

مسیر مازی چال که جاده ای ۱۷ کیلومتری آن رابه دشت کلاردشت متصل می نماید در ضلع شمالی قلل یاد شده ( پتینک چال، لاله خانی گردن، آنه سرا و سردانی) قرار دارد و در ارتفاع حدودی و متوسط ۲۳۲۰ متری واقع گردیده است.

قلل خط الراس مرتفع تر در این ناحیه یعنی خط الراس شمالی – جنوبی رکاپشته – شاه رشید از ییلاقات بالاسر لیره سر و فلکده شامل کیا نشینان، گزناچال،گیل زمین، حسین آباد و گلاسر قابل صعود بوده و ابتدا از طریق جاده جنگلی سه هزار به روستای بزرگ لیره سر رفته و از انجا از راه فلکده که دارای چشمه آب گرمی هم است به این ییلاقات بالادست منطقه رفت. ییلاقات گلاسر و کیانشینان منتهی الیه ترین مناطق قابل سکونت در این جا می باشند.