بوم گردی

معرفی روستاهای ایران و همنشینی با مردمان، آشنایی با فرهنگ، آیین های سنتی، موسیقی، غذاهای محلی و راهنمای اقامت در بوم گردی های ایران را در این قسمت مشاهده می کنید.