گشت شهری

در گشت های شهری به معرفی شهرهای گردشگری ایران و راهنمای بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی مانند آثار معماری: کاروانسرا، قلعه، بناهای مذهبی از جمله مساجد، امامزاده، کلیسا، آتشکده و غیره در دوره های مختلف تاریخی پرداخته می شود.